Elektronica in het milieu

In een groot aantal elektronische apparatuur (computers, mobiele telefoons, televisies etc.) zitten veel giftige stoffen, zoals PVC en broomhoudende vlamvertragers en zware metalen als kwik, lood en cadmium.

De gevaarlijke chemicaliën breken vaak niet of nauwelijks af en de schadelijke stoffen kunnen uiteindelijk een gevaar vormen voor het milieu en de volksgezondheid.

 

“Gifstoffen die je in een product stopt, komen er op een gegeven moment weer uit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de chemicaliën in onze elektronica. Grote kans dat een mobieltje of flatscreen-tv, nadat ze zijn afgedankt, op een vuilnisbelt in Ghana belanden. Gifstoffen als PVC en broom komen in de bodem terecht en maken mensen ziek. Per jaar gooien wij alleen al in Nederland 300.000 ton elektronica-afval weg, waarvan een groot deel illegaal wordt gedumpt op schroothopen in ontwikkelingslanden.”

Bron : Greenpeace

Ook in Nederland komen deze stoffen in het milieu terecht door illegaal dumpen of door elektronica bij het huisvuil te stoppen. Een groot gedeelte van het afval dat niet ingezameld of hergebruikt wordt, komt bij het huisvuil terecht.
De kans is groot dat dit afval daarmee in de verbrandingsovens voor het gewone huisvuil terechtkomt. Bij het verbranden van elektronica komen zeer giftige stoffen vrij.

Help nu mee om het milieu te besparen en doneer uw afgedankte elektronica aan ons voor hergebruik.
Neem nu contact met ons op en wij halen de spullen bij u op locatie op. Eenvoudiger kan niet!

Neem contact op