Milieu

Elektronica moet niet in ons milieu terecht komen, omdat het grote schade aan kan richten in verband met giftige stoffen.
In plaats van elektronica weg te gooien kan het beter hergebruikt worden. Hier vindt u meer informatie over elektronica in het milieu en waarom hergebruik beter is.

 

Hergebruik - goed voor het milieu

Achtergrondinformatie waarin uitgelegd wordt waarom het beter is voor het milieu om elektronica te hergebruiken.

 

Elektronica in het milieu

Meer informatie over waarom het slecht is dat elektronica in ons milieu terecht komt.

 

Giftige stoffen in elektronica

Welke giftige stoffen zitten er in elektronica en wat voor effect hebben deze stoffen op milieu en volksgezondheid als er niet goed mee om wordt gegaan?